۳۱ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۰:۱۰

تاثیر نگرش ودیدگاه فروغ فرخزاد بر شعر زنان امروز/ شمیلا شهرابی

فروع نمونه یک زن از تمام زنان جامعه است، با این تفاوت  که فروغ با شکستن پوسته سخت جامعه توانسته با عریانی افکارش شعر را کاملا با ظرافت های زنانه به افکار سرسخت و تعصب وار جامعه تزریق کند.

 

همه ما حداقل یکبار به دیوان شعر فروغ فرخزاد مراجعه کرده ایم وهمه ما جسارت این شاعره ی زیبا نویس را ستوده ایم

به جرات می توان گفت که “فروغ” با اراده و عزمی راسخ  پیچیدگی های احساسی یک زن را به روشنی و زیبایی هرچه تمام تر به رشته تحریردرآورده و شجاعت عریانی افکار خود را در زمانی که جامعه( مردسالار ) بوده است و زنان کمتر فرصت بیان احساس خود را حتی در« خلوت»داشته اند چه برسد بر بستر عمومی جامعه که نوعی هنجار شکنی ، سبک سری وهرزگی قلمداد می شده است, را دارا بوده و پیشرو شده در شعر احساسی زنان.

این هنجار شکنی اوایل از فروغ چهره ای منفور می سازد که عموم جامعه را وادار به دوری از شعر او می کند.

اما با تکامل شعر , فروغ از بیان احساسات روشن و وبی پرده زنانه به سمت وسوی نگاهی عمیق تر دربستر اجتماع و بیان اعتراضی وی کماکان نگاه مردمی به شعر فروغ تغییر می کند.

در اشعار فروغ فرخزاد سیر تکاملی احساسات یک زن از بدو ورودش به بطن جامعه بزرگتر از اجتماع خانواده کاملا مشهود است به طوری که در دو مجموعه شعر عصیان و دیوار به ترتیب بیانش محکمتر، قوی تر واعتراضی تراست.

درمطالعه دیوان اشعار فروغ پی به نوسانات روحی، احساسات، تفکر درونی زنان از آغاز نوجوانی، تا میان سالی خواهیم برد.

فروع نمونه یک زن از تمام زنان جامعه است، با این تفاوت  که فروغ با شکستن پوسته سخت جامعه توانسته با عریانی افکارش شعر را کاملا با ظرافت های زنانه به افکار سرسخت و تعصب وار جامعه تزریق کند.

وی توانسته زن را از پشت تشت های رختشویی، مطبخ ها و پستو های تاریک به روشنی جامعه بیاورد.

البته این حرکت تابو شکنانه فروغ گرچه سالیان سال طول کشیده است، تا بر افکار زنان جامعه ما نفوذ کند و آنان را از اعماق تاریک ذهن ناهوشیارشان به هوشیاری بکشاند،اما تاثیر بسزایی داشته است.

*تاثیر شعر فروغ فرخزاد بر شاعران امروزه…

فروغ فرخزاد نه تنها بر بسط و گسترش افکار عمومی بین زنان جامعه تاثیر گذاره بوده است، بلکه امروزه مردان زیادی با ذهن و فکر” فروغ “همسو شده اند و نگارش بی پرده از احساسات را زیبا و هیجان انگیز می دانند،که این نوعی تحول در نگارش شعر احساسی است.

_واما تاثیر قلم” فروغ،* نوع نگرش او برموجودیت خود واحساسات زنانه اش بیشتراز دهه های قبل بر شعر شاعران زن سرزمین ما نمود پیدا کرده است.

چنانچه می بینیم این روزها زنان در عرصه ادبیات تاثیرات شگرفی دارند و کمتر دست به خودسانسوری در اشعارشان می زنند.

سیاهی های تفکر یک جامعه مرد سالار بر قلم زنان کمرنگ ترشده و فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی و ادبی زنان این سرزمین بیشتر و قوی تراز قبل است.

در دهه های اخیر زنان صدای اعتراضاتشان به نوع نگاه جامعه بلندتر ورساتر بوده است و توانسته اند (ضعیفه) بودن یک زن را در دیدگاه و تفکر مردان جامعه به حداقل برسانند.

بعد از فروغ فرخزاد، بانو سیمین دانشور، سیمین بهبهانی پیشرو بودند در حضور قلم و احساسات زنان در ادبیات این مرز و بوم… که این نیز خود گویای تحول شعر بعد از( فروغ فرخزاد )است.

 

نظرات کاربران

Subscribe
Notify of
guest
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments