Friday 24 January 2020 | جمعه ۴ بهمن ۱۳۹۸

حدیث سلامتی: زاهد در دنیا کسی است که حرام...

OCD؛ اختلالی که خیلی‌ها از ابتلای به آن اطلاعی ندارند

OCD؛ اختلالی که خیلی‌ها از ابتلای به آن اطلاعی ندارند

او.سی.دی بعنوان یک اختلال نورو-بیولوژیک در نظر گرفته می شود. تحقیقات حاکی از آن است که مغز افراد مبتلا به او.سی.دی در واقع به گونه ای خاص رفتار می کند. تحقیقات دلالت بر سه ناحیه مغز دارند که به روش های گوناگون در رفتار اجتماعی و برنامه ریزی های پیچیده شناختی، حرکت های غیر خودکار و پاسخ های عاطفی و انگیزشی درگیر هستند.