۱ شهریور؛ روز بزرگداشت ابوعلی سینا و روز پزشک

در ایران، اول شهریور ماه، همزمان با زادروز بوعلی سینا، به پاس تألیفات و خدمات وی، به علوم پزشکی و فعالیت وی در این رشته، و تجلیل از پزشکان، روز پزشک نام گذاری شده‌است. دو تن از پزشکان خوب جامعه پزشکی کشور در باره این روز فرخنده سخن گفتند.