گفت و گو با فاطمه یعقوبی سرپرستار بخش کرونای بیمارستان لقمان حکیم

« فرزندانم مرا به چشم یک قهرمان می بینند، آنها می دانند این روزها روزهای خسته شدن نیست و در نبرد هستیم، اما در همین مسیر پرفراز و فرود لحظاتی به وجود می آید که حس می کنم از درون می شکنم.» نا گفته های فاطمه یعقوبی سرپرستار بخش کرونا بیمارستان لقمان حکیم و یکی از مدافعان سلامت است که حرف هایی شنیدنی و خاطرات تلخی از کرونا دارد، خاطرات حسرت به دلی مادر از به آغوش کشیدن نوزادش.


0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x