Thursday 9 April 2020 | پنجشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۹

حدیث سلامتی: زاهد در دنیا کسی است که حرام...

چگونه قند بر مغز تأثیر می گذارد؟

چگونه قند بر مغز تأثیر می گذارد؟

قند یک اصطلاح کلی برای تعریف مجموعه‌ای از مولکول‌ها به نام کربوهیدرات‌ها بوده که در غذای‌ها و نوشیدنی‌های بسیار زیادی پیدا می‌شود. گلوکوز، فراکتوز، ساکاروز، مالتوز، لاکتوز، دکستروز و نشاسته همه اینها شکل هایی از قند هستند.