چه چیزی سبب بی خوابی می شود؟

بی خوابی می‌تواند به علت شرایط روحی و روانی، بیماری، عادات نادرست خواب، داروهای خاص یا عوامل بیولوژیکی باشد. اما اگر دقیقاَ چیزی که شما را بیدار نگه می‌دارد، استرس نخوابیدن باشد چطور؟!