پروژه‌های شهری باید به درون محلات بازگردد

حامد مظاهریان معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهری و امور شورا: برگرداندن پروژه های شهری به درون محلات نقطه تفاوت این دوره مدیریت شهری با دیگر دوره‌ها است‌.