Saturday 6 June 2020 | شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

حدیث سلامتی: زاهد در دنیا کسی است که حرام...

وزوز گوش عارضه ای همه گیر و کمتر شناخته شده؛ قسمت اول

تا به حال به این موضوع فکر کرده‌اید علت و دلیل اصلی پیدایش اختلال وزوز گوش چیست؟ آیا وزوز گوش عارضه مهمی است که خبر از یک بیماری پیچیده و حاد در آینده نزدیک را می‌دهد؟ خبرگزاری سلامت در مصاحبه با دکتر سعید محمودیان ( دکتری تخصصی علوم اعصاب شنوایی و الکتروفیزیولوژی از آلمان و رئیس اداره سلامت گوش کشور) به تشریح این عارضه می پردازد.