نقاشی پشت شیشه؛ هنری کهن اما کمتر شناخته شده

«سعید رضاخان»، نقاش پشت شیشه ای است که با مجموعه آثارش در ارتباط با پرندگان ایران شناخته می‌شود. آثاری که با شیوه رئالیسم در پشت شیشه نقش می شوند و به واقع مجموعه ای جالب و خاص از پرندگان ایران هستند. او در گفت‌وگو با طبنا از این هنر می‌گوید.