مهارت های زناشویی؛ قسمت ششم

همه ما می‌دانیم نگهداری و حفظ یک رابطه عاشقانه کار مشکلی است و درست مانند ماشینی که نیازمند معاینه دوره ای است تا به خوبی عمل کند، روابط نیز نیازمند نگهداری هستند. این در حالی است که بسیاری از مشکلات رابطه ای بین زوجین عموما با بی توجهی و نادیده گرفتن مواجه می شوند. خبرگزاری سلامت در مصاحبه با خانم متین نصری (متخصص زوج درمانگر) به تشریح این موضوع می پردازد.