مغز چگونه خاطرات شما را حفظ می کند؟

چرا ما برخی موارد را بخاطر آورده و برخی را فراموش می‌کنیم و چرا خاطرات در نهایت کمرنگ می‌شوند؟ در این ویدیو به بررسی نقش مغز در ثبت و فراموشی خاطرات می پردازیم.