قرائت سوره الرحمن توسط زنده یاد استاد محمد رضا شجریان

استاد محمد رضا شجریان پس از تحمل دوره طولانی بیماری عصر پنجشنبه ۱۷ مهر ماه در بیمارستان جم تهران درگذشت.