علل ناخن جویدن در کودکان و روش های درمان آن

کودکان به دلایلی مانند بی حوصلگی، کنجکاوی، از روی عادت و استرس شروع به جویدن ناخن ها می کنند.