Monday 16 September 2019 | دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸

حدیث سلامتی: زاهد در دنیا کسی است که حرام...

عضلات بدن انسان چگونه کار میکند؟

عضلات بدن انسان چگونه کار میکند؟

این ویدیو یکی از ویدیوهای پزشکی TED است که به توضیح کامل چگونگی کارکرد عضلات بدن انسان میپردازد، این ویدیو دوبله شده بصورت اختصاصی توسط خبرگزاری سلامت می‌باشد.