عصر امپراتوری خودروسازان در ایران

محمدحسین آصفری؛ نماینده اراک: خودروسازان به دلیل حمایت و اسپانسرینگ دولت مردان و نمایندگان مجلس هر کاری بخواهند می کنند و کسی نمی تواند به آنها کاری داشته باشد. به این ترتیب برای خود امپراتوری راه انداخته اند... گفت و گو: محمد سیاح


0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x