Saturday 6 June 2020 | شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

حدیث سلامتی: زاهد در دنیا کسی است که حرام...

سیستم ایمنی چگونه کار می‌کند؟

این ویدیو یکی از ویدیوهای پزشکی TED است که به بررسی سیستم ایمنی می‌پردازد. این ویدیو دوبله شده بصورت اختصاصی توسط خبرگزاری سلامت می‌باشد.