Wednesday 22 January 2020 | چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸

حدیث سلامتی: زاهد در دنیا کسی است که حرام...

دومین کنگره بین المللی بیهوشی قلب

دومین کنگره بین المللی بیهوشی قلب

دومین کنگره بین‌المللی بیهوشی قلب پس از ۸ سال وقفه امروز چهارشنبه در مرکز همایش‌های بین‌المللی رازی با حضور جمعی از متخصصان و جراحان قلب برگزار شد.