Wednesday 3 June 2020 | چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۹

حدیث سلامتی: زاهد در دنیا کسی است که حرام...

دندان‌ها چگونه تکامل یافتند؟

این ویدیو یکی از ویدیوهای پزشکی TED است که به بررسی تکامل دندان‌ها می‌پردازد. این ویدیو دوبله شده بصورت اختصاصی توسط خبرگزاری سلامت می‌باشد.