Tuesday 22 October 2019 | سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸

حدیث سلامتی: زاهد در دنیا کسی است که حرام...

دندان‌ها چگونه تکامل یافتند؟

دندان‌ها چگونه تکامل یافتند؟

این ویدیو یکی از ویدیوهای پزشکی TED است که به بررسی تکامل دندان‌ها می‌پردازد. این ویدیو دوبله شده بصورت اختصاصی توسط خبرگزاری سلامت می‌باشد.