خطر ترکیب شدن و تداخل داروها

تداخلات دارویی وقتی رخ می‌دهند که دارو با یک ماده دیگر ترکیب شود و اثرات متفاوتی نسبت به آنچه انتظار می‌رود دارو به تنهایی ایجاد کند به جا بگذارد. در این ویدیو که توسط خبرگزاری سلامت دوبله شده است، به بررسی این مورد می پردازیم.