توضیحات کولیوند درباره فوت و مصدوم شدن برخی از هموطنان در مراسم تشییع شهید سپهبد قاسم سلیمانی

دکتر کولیوند: تعداد کشته شدگان مراسم تشییع امروز در کرمان 32 نفر است که به علت ازدحام شدید جمعیت بوده است. حدود 190 نفر از هموطنانمان نیز در کرمان مصدوم شده اند که سریعا به مراکز درمانی انتقال داده شدند.