توضیحات محمد حسین قربانی رییس فراکسیون هلال احمر درباره تعیین رییس هلال احمر

بعد از استعفای پیوندی رییس اسبق سازمان هلال احمر، این سازمان همچنان درگیر و دار تعیین رییس قرار دارد. انتخاب سرپرست به عقیده برخی از کارشناسان خلاف قوانین این سازمان است اما سیاسی کاری ها باعث شده تا بزرگترین سازمان امداد و نجات کشور در حاشیه قرار بگیرد.