Friday 24 January 2020 | جمعه ۴ بهمن ۱۳۹۸

حدیث سلامتی: زاهد در دنیا کسی است که حرام...

توضیحات محمد حسین قربانی رییس فراکسیون هلال احمر درباره تعیین رییس هلال احمر

توضیحات محمد حسین قربانی رییس فراکسیون هلال احمر درباره تعیین رییس هلال احمر

بعد از استعفای پیوندی رییس اسبق سازمان هلال احمر، این سازمان همچنان درگیر و دار تعیین رییس قرار دارد. انتخاب سرپرست به عقیده برخی از کارشناسان خلاف قوانین این سازمان است اما سیاسی کاری ها باعث شده تا بزرگترین سازمان امداد و نجات کشور در حاشیه قرار بگیرد.