توضیحات محمد جواد جمالی نوبندگانی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در خصوص اقدام ایران در برابر آمریکا

حمله آمریکا و شهادت سپهبد سلیمانی منجر به شکل گیری مطالبه‌ای مردمی یعنی #انتقام_سخت شد، مطالبه‌ای مسوولان مختلف کشور درباره آن مباحثی را مطرح کردند. محمد جواد جمالی نوبندگانی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز در گفتگو با طبنا ضمن تبیین این اقدام به ارزیابی تحولات منطقه و جهانی این اتفاق پرداخت.