Friday 29 May 2020 | جمعه ۹ خرداد ۱۳۹۹

حدیث سلامتی: زاهد در دنیا کسی است که حرام...

اسکیزوفرنی چیست؟

اسکیزوفرنی چیست؟

شیزوفرنی اولین بار یک قرن پیش شناسایی شد، اما هنوز علل دقیق آن را نمی‌دانیم. مریضی بدنام که امروزه بیشترین سوء تفاهمات درباره آن وجود دارد. بیایید ببینیم درباره علائم، دلایل و درمان آن چه می‌دانیم.