Thursday 23 January 2020 | پنجشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۸

حدیث سلامتی: زاهد در دنیا کسی است که حرام...

آیا استرس بر حافظه تاثیر می گذارد؟

آیا استرس بر حافظه تاثیر می گذارد؟

هفته‌ها برای امتحانی مهم درس می‌خوانید. در روز امتحان، با اضطراب منتظر می‌مانید تا معلم برگه‌ها را بدهد. به آرامی پیش می‌روید تا اینکه به پرسشی که خواسته طمأنینه را تعریف کنید می رسید . می‌دانید که قبلا آن را دیده‌اید، اما چیزی به ذهن‌تان نمی‌رسد. چه اتفاقی افتاد؟