آنچه در مورد ابولا می دانیم

مثل بیماری تب زرد یا دانگ بیماری ناشی از ویروس ناشی از ویروس ایبولا نوع شدیدی از تب هموراژیک (حاصل از خونریزی داخلی یا خارجی) است. با حمله به سلول‌های سیستم ایمنی بدن، واکنش آنها را مختل و باعث تکثیر ویروس می‌شود.