Friday 29 May 2020 | جمعه ۹ خرداد ۱۳۹۹

حدیث سلامتی: زاهد در دنیا کسی است که حرام...

آنچه در مورد ابولا می دانیم

آنچه در مورد ابولا می دانیم

مثل بیماری تب زرد یا دانگ بیماری ناشی از ویروس ناشی از ویروس ایبولا نوع شدیدی از تب هموراژیک (حاصل از خونریزی داخلی یا خارجی) است. با حمله به سلول‌های سیستم ایمنی بدن، واکنش آنها را مختل و باعث تکثیر ویروس می‌شود.