۰۳ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۳:۰۲

تخیل و اراده از مهم ترین ملاکهای رسیدن به موفقیت

بهره گیری از نیروی اجبار در راه برآوردن خواسته‌ها الزاماً به مخالفت باطنی منجر خواهد گردید. در این مقاله به بررسی نقش تخیل و اراده در برآوردن خواسته‌ها می‌پردازیم.

آشتی اراده و تخیل

هنگامی که هماهنگی بین ضمیر آگاه (اراده) و ضمیر باطن (تخیل) در مورد موضوع بخصوصی مثل یک خواست، یک تمایل و یا یک تصویر ذهنی به وجود آید این هماهنگی و اتفاق مالاً به تحقق آمال و آرزوها منتهی خواهد شد و اگر بین دو ضمیر آگاه و باطن هیچ تعارض و برخوردی وجود نداشته باشد، آن زمانی است که دعایتان حتماً مستجاب میشود و رویایتان صورت عمل به خود میگیرد.

چگونه باید تخیل را تحت کنترل قرار دهید

اگر بر جوشش و غلیان نهانی و تب و تاب و جوش و خروش ظاهری خویش مسلط شوید در نهایت قادر خواهید شد تا امیال و تخیلات خود را تحت کنترل در آورید.

و آن هنگامی است که ضمیر آگاه خود را در آرامش غرقه سازید ولی بهترین فرصت برای تحت تاثیر قرار دادن ضمیر باطن هنگام خواب میباشد.

زیرا ضمیر باطن ما در هنگام بیدار شدن و یا در لحظه خفتن به اوج فعالیت خود میرسد.

در این حالت، افکار منفی و تصوراتی که برای خنثی کردن آرزوها و امیال مان به سر هجوم میآورند تا در ضمیر باطن جای گیرند، فرصت اظهار وجود پیدا نمی کنند.

هنگامی که تمایلات صورت واقعیت به خود میگیرد در خود احساس شادمانی و مسرت باطنی می کنیم زیرا این همان ضمیر باطن ما بوده است که آرزوهایمان را برآورده ساخته است.

راز موفقیت بسیاری از مردم چیست؟

گروه بی شماری از مردم مسائل و مشکلات خود را با نیروی تخیلی منظم و هدایت شده حل و فصل می کنند زیرا اینان اطمینان دارند.

آنچه احساس می کنند و آنچه در عالم تخیل در صفحه ذهن ترسیم می کنند سری از واقعیت جدا نیست و خلاصه آنچه در دل دارند همان برایشان پیش میاید.

شاهد زنده دختر جوانی است که توانست از برخورد اراده و تخیلش جلوگیری کند و بر مشکلی که برایش پیشامد کرده بود، غلبه نماید.

او میخواست در پرونده ای که در دادگاه بر علیه او مطرح بود، رای به نفع اوصادر گردد و با این حال در تصویر ضمیر جز شکست و نابودی و ضعف و ناتوانی چیزی نمیدید.

پروندهای پیچیده بود و مرتباً به تعویق میافتاد و به راه حلی نمی انجامید.روانشناسی بهاو پیشنهاد کرد شبها قبل از خواب به تمرینهای آرام تنی بپردازد.

و در آن حالت جز به پیروزی نهایی خود در این پرونده به چیز دیگری جز صبر نیندیشد. او اینک از این نکته ظریفانه آگاه کشته بود که بایستی تصویر ذهنی خود را با تمایل قلبیش هماهنگ سازد.

او از این رو قبل از خواب، در نهایت وضوح با وکیل مدافعش درباره جزئیات پرونده اش به بحث و مذاکره می پرداخت.

کار به جایی رسید که این تصویر ذهنی به صورت یک واقعیت برای او در آمد و چند هفته بعد وکیل دعاوی آنچه را که او در ذهن مرور کرده بود ، به صورت عینی برایش پیش آمد و در دادگاه رای خوبی آورد.

نظرات کاربران

Subscribe
Notify of
guest
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments