پردیس تئاتر شهرزاد میزبان گروه هنرى نمایش بیست و یک

نویسنده، طراح و کارگردان: بهادر مالکی
(صدا پیشه فامیل دور!)

‎مشاور هنری: امیر زاغری
‎دستیار کارگردان: نگار شهبازی
‎مدیر صحنه: بهنام مالکی
خلاصه اى از داستان
‎هر جوجه برای آزاد شدن از تخم ، باید “بیست و یک” روز در آن تنها بماند این یک قانون بدیهی ست
نمایش بیست و یک روز داستان رهایى از تنهایى و پناه بردن به تنهایى است!
لحظاتى لبخند که شاید بعد از آن ساعت ها تفکر حضور
داشته باشد.

نوشته: ناهید صباغ