Saturday 29 February 2020 | شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۸

حدیث سلامتی: زاهد در دنیا کسی است که حرام...

نشست خبری مدیر عامل شهر سالم شهرداری تهران

نشست خبری دکتر حمید چوبینه مدیر عامل شرکت شهر سالم شهرداری تهران با حضور اصحاب رسانه در بوستان گفتگو برگزار شد.