Saturday 6 June 2020 | شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

حدیث سلامتی: زاهد در دنیا کسی است که حرام...

نشست خبری دبیر انجمن صنفی واردکنندگان خودرو

نشست خبری مهدی دادفر دبیر انجمن صنفی واردکنندگان خودرو با حضور اصحاب رسانه در هتل پارسیان انقلاب

برگزار شد.