Sunday 7 June 2020 | یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹

حدیث سلامتی: زاهد در دنیا کسی است که حرام...

صحن علنی مجلس شورای اسلامی|۳۰ ام تیرماه