شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸ | Saturday 29 June 2019

حدیث سلامتی: زاهد در دنیا کسی است که حرام...

صحن علنی مجلس شورای اسلامی|۳۰ ام تیرماه