دیدار فرمانده نیروی انتظامی با دکتر محمدباقر قالیباف