دیدار جمعی از خانواده‌های شهدای مرزبانی و مدافع حرم

دیدار جمعی از خانواده‌های شهدای مرزبانی و مدافع حرم