Tuesday 22 October 2019 | سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸

حدیث سلامتی: زاهد در دنیا کسی است که حرام...

دوره توان افزایی هلال احمر ویژه اصحاب رسانه

دوره توان افزایی هلال احمر ویژه اصحاب رسانه شامل چادر زدن  بانداژ و… در فضای باز باغ موزه قصر برگزار شد .