Friday 5 June 2020 | جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹

حدیث سلامتی: زاهد در دنیا کسی است که حرام...

دوره توان افزایی هلال احمر ویژه اصحاب رسانه

دوره توان افزایی هلال احمر ویژه اصحاب رسانه شامل چادر زدن  بانداژ و… در فضای باز باغ موزه قصر برگزار شد .