Monday 17 February 2020 | دوشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

حدیث سلامتی: زاهد در دنیا کسی است که حرام...

جلسه استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی – ۴ شهریور ۹۷

جلسه استیضاح مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی در صحن علنی امروز (یکشنبه ۳ شهریور) مجلس شورای اسلامی برگزار شد.