بازگشایی موزه استاد علی اکبر صنعتی

باز گشایی موزه استاد علی اکبر صنعتی با حضور رئیس  جمعیت هلال احمر وشهردار تهران