شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸ | Saturday 29 June 2019

حدیث سلامتی: زاهد در دنیا کسی است که حرام...

بازدید رئیس مجلس از سواحل خلیج فارس

دکترعلی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از سواحل خلیج فارس در استان هرمزگان بازدید کرد.