استقبال رسمی از رئیس مجلس بلاروس‎‎‎‎ در بدو ورود به تهران