ارائه خدمات طرح ملی «نذر آب ۳» هلال احمر در مناطق محروم نهبندان