دکتر پرویز ارتفاعی
۰۲۱-۴۴۴۵۷۱۸۳
تهران، پونک، بلوار عدل جنوبی، ساختمان پزشکان فتح، طبقه ۲، واحد ۱۵
https://tebna.ir/dbd/%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b2-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9%db%8c/