دکتر مریم اسماعیلی

بیمارستان های همکار:
مرکز جراحی پویا

۰۲۱-۸۸۸۷۴۹۸۷ - ۰۲۱-۸۸۸۷۴۹۸۸
تهران، میدان ونک، ابتدای حقانی، جنب بانک آینده، ساختمان پزشکان طبقه اول واحد ۱۰۲