دکتر علی اسماعیلی
,

عضو هیئت درمانی دانشگاه
عضو انجمن جراحان کانادا

۰۲۱-۲۲۵۸۳۰۷۷
تهران ، خیابان پاسداران ، بوستان هشتم ، پلاک ۱۴۶ ، طبقه دوم ، واحد ۳
https://tebna.ir/dbd/%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%84%db%8c/