خبرگزاری سلامت، اولین و تنها خبرگزاری در حوزه سلامت

خبرگزاری سلامت از سال ۱۳۸۹ بصورت رسمی فعالیت خود را در عرصه رسانه آغاز کرد. عمده فعالیت این خبرگزاری در حوزه وزارت بهداشت، مجلس، علم پزشکی و مسائل روز سیاسی داخلی کشور خلاصه شده است.

حوزه سلامت یکی از مهمترین مسائل پر دغدغه درمیان مردم و جامعه است که اطلاع رسانی در این بخش بسیار پر اهمیت است چرا که بالا بردن سطح آگاهی مردم و تلفیق آن با اخبار روز داخلی باعث بهبود و تصمیم گیری درست در زندگی روزمره مردم می باشد.

 

صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دکتر سید علی ریاض

زمینه فعالیت: پزشکی و سلامت

سردبیر: دکتر سید علی ریاض

معاونت اجرایی: مهندس سید علیرضا ریاض

معاونت پشتیبانی: سیدحمیدرضا ریاض

معاونت آی تی: مهندس محمدرضادژم

 

شماره مجوز فعالیت: ۷۰۰۱۴