Sunday 15 September 2019 | یکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۸

حدیث سلامتی: زاهد در دنیا کسی است که حرام...

۲۹ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۰:۰۳
بازدید: 105

ارتقای هتلینگ مراکز درمانی تامین اجتماعی منجر به تحول در خدمت رسانی شده است

به گزارش خبرگزاری سلامت  دکتر مهدی درخشان در چهل و هشتمین جلسه شورای مدیران درمان با بیان اینکه نگهداشت ارتقای هتلینگ از اجرای کار بسیار مهمتر است، اظهار داشت: کتاب نگهداشت برنامه هتلینگ تدوین و در اختیار بیمارستانها قرار داده شده است که گام اساسی در آموزش کارکنان خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه سند استراتژیک سلامت در سازمان تامین اجتماعی در حال تکمیل است، گفت: این امر اقدام بسیار مهمی است و بر این اساس تمامی امور با کنترل و برنامه هدایت می شوند.

دکتر درخشان با اشاره به اینکه کاردکس پرستاری به صورت کاملا الکترونیک در سازمان تامین اجتماعی در حال اجراست، گفت: طی هفته آینده این طرح در کل کشور اجرایی و فراگیر خواهد شد.

وی تاکید کرد: این اقدام تمام خطاهای پرستاری را کاهش و کیفیت کار پرستاران را ارتقاء خواهد داد.

دکتر امیرعباس فضائلی رئیس گروه اقتصاد درمان و برنامه ریزی سازمان تامین اجتماعی نیز در ادامه این جلسه ضمن ارائه گزارشی اجمالی از بودجه بخش درمان تامین اجتماعی و تبصره های آن در سال ۹۸ تاکید کرد: رویکرد اصلی حاکم بر برنامه ها و بودجه مصوب سالجاری بخش درمان سازمان تامین اجتماعی ارتقای مدیریت هزینه ها با تاکید بر حفظ کیفیت خدمات است.

نظرات کاربران

avatar
  Subscribe  
Notify of