SALAMAT News Agency

Wednesday 23 May 2018 | چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

صفحه نخست روزنامه‌های انگلیسی ۶ مهر

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌‌های انگلیسی امروز (سه‌شنبه، ۶مهر) در قسمت پایین، قابل مشاهده است: