SALAMAT News Agency

Monday 23 July 2018 | دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷
فیلم/ بردن نام سردار سلیمانی در مداحی امروز آهنگران

فیلم/ بردن نام سردار سلیمانی در مداحی امروز آهنگران

فیلم/ بردن نام سردار سلیمانی در مداحی امروز آهنگران در دیدار با رهبر

  • تغییر کیفیت نمایش
  • ۱۳۹۵/۰۷/۰۶
دریافت