غریزه مادری | عکس روز نشنال جئوگرافیک

غریزه مادری | عکس روز نشنال جئوگرافیک

تصویر مقابل در یکی از کشورهای جنوب قاره آفریقا به نام بوتسوانا به ثبت رسیده است. همان طور که می بینید بچه شیرها، کوچکتر از آن هستند که از رود عبور کنند، یکی از آن ها با تلاش بسیار سرش را از آب بیرون نگه داشته و به راهش ادامه می دهد، دیگری حتا توانایی چنین کاری را نیز ندارد و به کمک مادرش متوصل شده است. کنی بوون، عکاس این تصویر، درباره این لحظه زیبا چنین می گوید: من و همراهانم از تماشای این منظره حقیقتا احساساتی شدیم و از قدرت و صبر شیر ماده به شگفت آمدیم.

  • تغییر کیفیت نمایش
  • ۱۳۹۷/۰۵/۲۳
دریافت