شهر طوفانی | عکس روز نشنال جئوگرافیک

شهر طوفانی | عکس روز نشنال جئوگرافیک

آستین پاز عکاس این تصویر در مورد خلق این لحظه می گوید: "این عکس را زمانی گرفتم که به دلیل نزدیکی طوفان از منهتن فرار کرده و به استاتن آیلند فری (نام یک کشتی) پناه برده بودیم. من در قسمت عقبی قایق ایستادم و پشت سرهم عکس گرفتم تا توانستم این لحظه را بعد از ۳۰ فریم ثبت کنم."

  • تغییر کیفیت نمایش
  • ۱۳۹۷/۰۵/۲۱
دریافت