شنای صبحگاهی | عکس روز نشنال جئوگرافیک

شنای صبحگاهی | عکس روز نشنال جئوگرافیک

بالاخره آن صبحی که می خواستم فرا رسید؛ صبحی که تمام زمستان در خیالش بودم، صبحی با مه و طلوعی زیبا. با قایق کوچکم بیرون رفته بودم و در حال پاروزنی بودم که ناگهان قویی وارد شد... باید آنجا می بودید، قویی زیبا در حال شنای صبحگاهی در میان مه و انوار خورشید. این تصویر زیبا در کشور سوئد و توسط نیکولا کولاندر به ثبت رسیده است. "عکس روز نشنال جئوگرافیک قابلیت انتشار نداشت و این عکس بخش یورشات نشنال جئوگرافیک جایگزین آن شده است."

  • تغییر کیفیت نمایش
  • ۱۳۹۷/۰۵/۱۵
دریافت