سلفی ماجراجویانه | عکس روز نشنال جئوگرافیک

سلفی ماجراجویانه | عکس روز نشنال جئوگرافیک

سالیوس دامولویوس، عکاس حرفه ای نشنال جئوگرافیک این سلفی را در طی سفر ماجراجویانه اش در سال ۲۰۱۶ به ثبت رسانده است. سالیوس درباره این سفر مهیج می گوید: «نخستین تجربه من در سفر با اسکی، همین سال ۲۰۱۶ بود که از روی دریای یخ زده بالتیک عبور کردم.گرچه یکی از اتصال های چوب اسکی ام شکست و یک جا در هنگام عبور از کشتی یخ شکن، وارد آب یخ شدم؛ با همه این ها توانستم این سفر را با موفقیت به پایان برسانم.»

  • تغییر کیفیت نمایش
  • ۱۳۹۷/۰۱/۲۷
دریافت