نقطه تلاقی رود و دریا بر بستر آتشفشان

نقطه تلاقی رود و دریا بر بستر آتشفشان

اشتباه نکنید، این یک نقاشی نیست بلکه تصویری است هوایی از یک رود که درون دریا می ریزد. این رود از آب شدن یخچال های طبیعی در کشور ایسلند روان شده است. شن های سیاهی که در دو طرف تصویر می بینید در حقیقت از خاکسترهای آتشفشانی هستند.

  • تغییر کیفیت نمایش
  • ۱۳۹۷/۰۸/۱۳
دریافت